Liên việt media hoàn thiện dự án quảng cáo xe bus tại sân bay tsn tuyến 109 cho sản phẩm của chubb life

Đăng ngày: 15/12/2018

Liên Việt Media thực hiện quảng cáo trên xe Bus tại sân bay Tân Sơn Nhất cho Công ty Bảo Hiểm Chubb Life trên 2 tuyến 109 và 119. Nay Liên Việt Media đã hoàn thiện việc quảng cáo trên hệ thống xe Bus tại Sân Bay TSN trên hai tuyến xe Bus 109 và 119.

Hình ảnh quảng cáo xe bus đã thực hiện

TUYẾN 109

TUYẾN 119