Dán quảng cáo xe tải cho Cty Đá Mặt Trời Việt Nam

Đăng ngày: 20/08/2019

Trung Tâm Bảo Hành Máy In Mã Số Công Nghiệp đã đặt hàng Liên Việt Media thực hiện quảng cáo trên tải mới mua của Cty. Từ những nội dung và hình gửi qua Zalo nhân sự thiết kế đã làm đúng mẫu theo yêu cầu của Khách Hàng và đã được duyệt ngay sau khi gửi Khách Hàng coi lần đầu. Cảm ơn Khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Cty chúng tôi

Dưới đây là hình ảnh thực tế mà Liên Việt Media đã thực hiện