Thi công ốp tôn và dán quảng cáo xe tải Cty Nguyễn Liêu

Đăng ngày: 29/03/2018

Đầu năm 2018 Cty Truyền Thông Liên Việt nhận thực hiện việc ốp tôn và thi công dán quảng cáo sản phẩm trên hệ thống  xe tải của Cty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Nguyễn Liêu

Hình ảnh đã thực hiện: