Quảng cáo trên xe Tải của Điện Máy Thiên Hoà

Đăng ngày: 26/12/2018

Liên Việt Media là đơn vị thực hiện in ấn và thi công dán quảng cáo trên xe tải của Siêu Thị Điện Máy Thiên Hoà chương trình cuối năm 2018